$nbsp;

X

Hotline:0865551579
  • English

Chưa được phân loại

Đăng ký đại lý

Maz Asia kính mời những cá nhân, tổ chức có nguyện vọng, am hiểu về lĩnh vực ô tô cũng như thương hiệu MAZ và Belaz, ứng cử tham gia làm đại lý Maz Asia ủy quyền 

Với những hỗ trợ toàn diện, Maz Asia sẽ giúp các đại lý nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

We will upgrade sales core competency of dealers with extensive supports.