Footer Layout tiếng Anh

Office: P703, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Factory: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

Tel: (0221) 3828686 - (0221) 3827386

Tel: +844 3772 3674 | Fax: +844 3772 3675

Hotline: 086 555 1579

Website: mazasia.com.vn

Email: info.mazasia@gmail.com